صفحه در حال لود می باشد
لطفا صبور باشید

منو

06633437017

info@ref-uast.com

آلبوم تصاویر وب سایت

بخش های مختلف مرکز

تصاویر بخش های مختلف( فضای محوطه، کتابخانه، سایت کامپیوتر، کارگاه ها) مرکز علمی کاربردی یخچال سازی خرم آباد
لوح تقدیرهای دانشگاه علمی کاربردی یخچال سازی خرم آباد

لوح تقدیرهای دانشگاه علمی کاربردی یخچال سازی خرم آباد