صفحه در حال لود می باشد
لطفا صبور باشید

منو

06633437017

info@ref-uast.com

اهداف دانشگاه علمی کاربردی صنایع یخچال سازی خرم آباد

اهداف مرکز

 
1 اصلاح نگرش ها و رفتارها نسبت به نحوه انجام کار .
 2 هدایت دانشجویان به کسب مهارت های مورد نیاز بازار کار و بالا بردن توانایی مشارکت در پروژه های عملی .
 3 انجام فعالیت های علمی و آموزشی و ساخت و تولید و پژوهشی با هدف درآمدزایی .
 4 استفاده از توان علمی و تخصصی مدرسین دانشگاه برای انجام پروژه های اجرایی و درآمدزا .
 5 استفاده از انرژی و توان دانشجویان برای انجام فعالیت های علمی و عملی .
 6 طراحی و ساخت و اجرای دستگاهها و پروژه ها و لوازم آزمایشگاهی مورد نیاز دانشگاه با هدف خودکفایی .
7 ارتقای علمی و پیشرفت تخصصی و افزایش مهارت اعضاء در جهت درآمدزایی و سود آفرینی .
 8 توجه به درآمدزایی به عنوان وسیله و ابزاری جهت دست یابی به اهداف متعالی دانشگاه .
9  تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت.