صفحه در حال لود می باشد
لطفا صبور باشید

منو

06633437017

info@ref-uast.com

ریاست مرکز علمی کاربردی یخچال سازی خرم آباد


مهندس ملکی کارشناس ارشد هندسه


سوابق اجرایی و مدیریتی

عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان لرستان

مسئول راه اندازی مرکز علمی کاربردی یخچال سازی خرم آباد

رییس کمیته تخصصی رشته های ریاضی، فیزیک، برق، مکانیک دانشگاه جامع علمی کاربردی

عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی لرستان

مدرس دانشگاه های علمی کاربردی، پیام نور، آزاد، جهاد دانشگاهی