صفحه در حال لود می باشد
لطفا صبور باشید

منو

06633437017

info@ref-uast.com

منشور اخلاقی کارکنان و اساتید

 ما اعضای مرکز آموزش علمی کاربردی یخچال سازی خرم آباد، براساس قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین ضوابط و مقررات دانشگاه، تمام سعی و تلاش خود را در جهت تحقق اهداف دانشگاه در محیطی کاملا سالم و پرنشاط به کار گرفته و با تکیه بر اصول رفتاری و ارزش های اسلامی، خود را متعهد به رعایت اصول زیر می دانیم:
1 رعایت کامل شئونات اسلامی و عرفی جامعه
2 التزام به رعایت مقررات و بخشنامه های صادره
3 رعایت سلسله مراتب اداری در انجام امور
4 تکریم ارباب رجوع و انجام امور آنها در کوتاهترین زمان ممکن
5 رعایت نظم و انضباط کاری، وقت شناسی و مسئولیت پذیری
6 صداقت در رفتار و گفتار و پرهیز از تهمت، غیبت، دروغ و شایعه پراکنی
7 رازداری و حفظ اطلاعات حوزه کاری
8 دوری از مظاهر فساد نظیر توصیه، سفارش و یا اخذ هرگونه هدیه
9 توجه به بهداشت روانی و سلامت جسمی با تاکید بر فعالیت های ورزشی
10 رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به ارباب رجوع بدون تبعیض
11 توجه به انتقادات و پیشنهادات و تقویت روحیه انتقادپذیری
12 استفاده بهینه از منابع و امکانات با رعایت اصل صرفه جویی
13 حفظ آرامش در محیط کار
14کمک به سایر همکاران به موازات رعایت حریم کاری متقابل
15 افزایش دانش و مهارت شغلی و ارتقاء فرهنگ و رفتار سازمانی
16 درک صحیح اهداف حوزه کاری و تلاش در جهت تحقق آن
17 تشخیص نقاط ضعف، تلاش برای رفع و بهبود عملکرد
18 خلاقیت و ارائه نوآوری در جهت افزایش بهره وری
19 تبیین و تبلیغ دستاوردهای دانشگاه در عرصه ملی و بین المللی
 20 تقویت روحیه کارگروهی، خردجمعی و انسجام سازمانی