صفحه در حال لود می باشد
لطفا صبور باشید

منو

06633437017

info@ref-uast.com

مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی

 

 نام رشته تحصیلی
 مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی - کارشناسی ناپیوسته
 مشخصات کلی رشته  مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی رشته ای بر مبنای آموزش های علمی کاربردی با هدف تربیت کارشناسان در رشته تاسیسات حرارتی و برودتی است بطوریکه دانش و مهارت های لازم را در زمینه طرح های صنعتی فراگرفته باشد.
 طول دوره تحصیلی، شکل نظام آموزشی و تعداد واحدهای درسی  دو سال- تمام وقت - 70 واحد
 توانمندی ها و قابلیت های دانش آموختگان این رشته

 طرح و محاسبه انواع سیستم های تهویه مطبوع

طراحی و محاسبه انواع سیستم های تبرید و سردخانه

مدیریت اجرا و بهره برداری سیستم های تهویه مطبوع

مدیریت اجرا و بهره برداری سیستم های تبرید و سردخانه

موقعیت های شغلی برای دانش آموختگان این رشته

 طراح و محاسب سیستم های حرارتی و برودتی در دفاتر مهندسی مشاور و دفاتر فنی

سرپرست کارگاه پروژه های اجرایی تهویه مطبوع

سرپرست کارگاه پروژه های اجرایی تبرید و سردخانه

فرصت های ادامه تحصیلی  فارغ التحصیلان این رشته امکان ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری گرایشهای مختلف رشته مهندسی مکانیک را در داخل و خارج از کشور دارا می باشند