صفحه در حال لود می باشد
لطفا صبور باشید

منو

06633437017

info@ref-uast.com

کاردانی فنی ابزار دقیق

کاردانی علمی کاربردی برق - الکترونیک و ابزار دقیق

با توجه به اهمیت استراتژیک نیروگاه ها در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور و وجود دستگاه های حساس و گرانقیمت در زمینه کنترل، الکترونیک و ابزار دقیق در نیروگاه ها و شرکت های تابعه وزارت نیرو، وجود نیروی های متخصص جهت بهره برداری و نگهداری صحیح و بهینه از تاسیسات مذکور ضروری است.
هدف از دوره کاردانی علمی کاربردی برق - الکترونیک و ابزار دقیق تربیت تکنسین های متخصص جهت اشتغال در پست های تکنسینی کنترل، الکترونیک و ابزار دقیق نیروگاه ها و شرکت های برق و آب و منطقه ای می باشد.

توانایی های فارغ التحصیلان کاردانی علمی کاربردی برق- الکترونیک و ابزار دقیق
 
پس از پایان دوره تحصیلی کاردانی علمی کاربردی برق - الکترونیک و ابزار دقیق، فارغ التحصیلان این رشته دارای توانمندی های زیر می باشند :

  • توانایی بهره برداری، نگهداری و تعمیرات وسایل و دستگاه های ابزار دقیق، کنترل و الکترونیکی موجود در نیروگاه ها و شرکت های آب و برق منطقه ای تابعه وزارت نیرو
  • توانایی بهبود روش های بهره گیری از سیستم های مزبور

شرایط تحصیلی دوره آموزشی کاردانی علمی کاربردی برق- الکترونیک و ابزار دقیق
طول این دوره 2 سال است که دروس عملی و نظری آن به صورت واحد ارائه می گردد و نظام آموزشی آن مطابق آیین نامه مصوب آموزش های کاردانی در بخش صنعت از نوع آموزش های علمی کاربردی می باشد. هر واحد نظری معادل 17 ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل 51 و هر واحد کارگاهی معادل 68 ساعت است.