صفحه در حال لود می باشد
لطفا صبور باشید

منو

06633437017

info@ref-uast.com

کاردانی فنی الکترونیک صنعتی

معرفی رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی

الکترونيک به دانش و فن آوري عبور ذرات باردار در يک بار و خلاء مي باشد. به بيان ديگر در اين دانش به مطالعه حرکت بارهاي الکتريکي و کنترل حرکت آنها براي ايجاد اثرات مطلوب مورد نظر مي باشد.
از آنجا که تکنولوژي مربوط به صنعت الکترونيک به صورت گسترده در همه جا و از جمله در کشور ما شالوده اي براي پيشرفت در صنعت برق محسوب مي شود، دوره يادشده براي تربيت افراد کارآمد در جنبه هاي عملي در زمينه رفع نيازهاي صناعي است که به نوعي با الکترونيک در ارتباط هستند.
دانشجويان کاردانی برق صنعتی  دروسي را در غالب 75 واحد درسي شامل يازده واحد دروس عمومي و 15 واحد دروس پايه و 29  واحد دروس اصلي و 15 واحد دروس اختصاصي و 7 واحد دروس اختياري مي گذرانند.

دانش آموختگان رشته کاردانی برق صنعتی الکترونيک با کسب دانش و مهارتهاي لازم در زمينه هاي ذيل قادر به فعاليت خواهند بود:

  • در زمينه انتقال نظرات و روشهاي مورد تأييد مهندسان به کارگران
  • تهيه و تفسير نقشه هاي مورد تأييد مهندسان و پياده کردن آنها بوسيله کارگران فني
  • اين افراد مي توانند به تعمير قطعات الکتريکي همچون تلويزيون و قطعات مشابه بپردازند.